Vaig escalar l’aresta Nord fins als 8700 m sense oxigen dues vegades.