Obertura d’una nova ruta Negra Rosa (700m, 6b/A2) al Nulamasortoq (cara sud).